שלמה חברה לביטוח

שלמה חברה לביטוח נמנית עם קבוצת שלמה החזקות בע"מ.
ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ, החלה לפעול כחברת ביטוח ביום 1 בינואר 2008, לאחר שקיבלה רישיון מבטח מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

מטרת החברה היא להיות אחת מחמש חברות הביטוח המובילות בביטוח כללי בישראל תוך 5 עד 7 שנים.

החברה חרתה על דגלה להיות חברת הסוכנים המובילה בישראל. לפיכך, היא פועלת אך ורק באמצעות סוכני ביטוח.

נכון להיום פעילה החברה בביטוח כללי בלבד בענפי הרכב (ביטוח חובה וביטוח מקיף) ובביטוח דירה.