ביטוח שומרה

 החברה נוסדה ב- 1943, והנה אחת החברות הוותיקות בענף הביטוח בישראל. 
משנותיה הראשונות ועד ראשית שנות התשעים, פעלה החברה בתחום ביטוחי השמשות במגזר העסקי. ב- 1986 נרכשה החברה (שכבר הספיקה עד אז לעברת את שמה מ- "פלגלס" ל- "שומרה") ע"י היו"ר והמייסד של קבוצת הביטוח סיני, מר ב.צ. וינשטוק. הרכישה ע"י סיני הביאה לגידולים ניכרים בהיקף הפעילות. בשנות התשעים נכנסה החברה לתחום השמשות בכלי-רכב, תחום שהעלה את מכירות החברה ורווחיותה מדרגה נוספת.


בתהליך מדורג, בין השנים 2002 - 1998, הרחיבה החברה את רישיון המבטח שלה לשאר ענפי הביטוח הכללי והחלה פעילות באופן של "ביטוח משותף" עם חברות ביטוח מקומיות (מנורה, אריה והדר מקבוצת הפניקס).

בשנת 2002 עם השלמת רישיון המבטח שהוענק ע"י משרד האוצר, החלה החברה את פעילותה באופן עצמאי ומלא כחברת ביטוח, בכל ענפי הביטוח הכללי, הפועלת באמצעות סוכני ביטוח מובחרים.

לחברה 2 חברות בת פעילות:
סיני סוכנות לביטוח בע"מ שנוסדה בשנת 1982 ע"י ב.צ. וינשטוק ופועלת מאז כברוקר של ביטוח באמצעות סוכנים נבחרים.
שומרה נדל"ן שהינה חברת נדל"ן המחזיקה ומנהלת מספר נכסי נדל"ן מניב בישראל.

בדצמבר 2007 נמכרה שומרה וחברות הבת שלה למנורה מבטחים ביטוח בע"מ. רכישה זו וההפעלה העצמאית של שומרה הינה הבעת אמון ותוספת כוח משמעותית להנהלת החברה עובדיה וסוכניה.